Skip to main content

Samen zorgen voor minder afval 

 

Vanaf 1 juli wordt het statiegeldsysteem uitgebreid met kleine plastic (veelal PET-) flesjes van frisdranken en water. De reden hiervoor is dat van de jaarlijks 900 miljoen verkochte petflessen er 100 miljoen als zwerfafval in de natuur of op straat belanden. Om dit richting toekomst terug te brengen is de wetgeving rondom statiegeld uitgebreid. Met deze aanpassing komt naast het statiegeld op de grote petflessen (meer dan 1 liter) ook statiegeld op de kleine petflessen (minder dan 1 liter) voor frisdrank en water. Dit moet leiden tot minder zwerfafval.

 

Wat verandert er voor onze klanten?

 

De flessen worden voorzien van een nieuwe EAN-code en het nieuwe statiegeldlogo. Deze zullen vanaf 1 april gaan instromen en per 1 juli verplicht zijn. Deze flessen zullen dan worden belast met het nieuwe statiegeldbedrag van €0,15, welke na inlevering bij Zorgboodschap weer verrekend wordt.

 

Zorgboodschap draagt hier graag aan bij om de impact op de natuur terug te brengen en het daarnaast zo goed mogelijk te organiseren voor onze klanten. Om de impact voor hen zo klein mogelijk te maken, ontzorgt Zorgboodschap door dit gehele proces over te nemen.

 

Concreet houdt dit in dat Zorgboodschap de lege flessen na levering mee retour neemt en zorgdraagt voor het inleveren van de flessen. Per debiteur wordt er genoteerd wat er retour is gekomen zodat we dit op de juiste manier kunnen verrekenen.

 

Heb je vragen? Neem dan contact op met onze accountmanager of Servicedesk.